Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
Βάπτιση στην Τήνο
At Keraso we provide ideas for weddings, baptisms, parties, anniversaries, inaugurations, themed events, bachelor parties and corporate meetings and we make them happen. 

Our experience in the field of event planning and decoration, our positive energy, creativity, love for natural materials and handmade goods, coupled with reasonable prices, excellent organizational skills and working within the time frame and budget, guarantee an unforgettable time for all your guests.

Keraso bears your wishes in mind and provides additional services which will undoubtedly impress young and old alike, creating dream-like moments (fireworks - light filled pictures, face-painting, clowns with toys and balloon-like structures). 

Sit back and enjoy unique moments of joy, on the "enchanted" island of Tinos, home to the church of Virgin Mary. We also provide services in Mykonos, Syros and the rest of the Cyclades.

  • s-facebook

Like me on Facebook​

keraso (the), a homemade liquer made of ruby red cherries, a mixture of nuts - symbols of eternal love and fertility, spices - symbols of passion and good luck. 
Renowned for its taste and unique aroma and one of a kind for its medicinal properties

​©2014 Keraso all rights reserved